Gör feriepraktik som författare

Även i år får unga i Kalmar län möjlighet till feriepraktik med kreativt skrivande på flera orter.

Det började som en satsning i pandemins spår sommaren 2020. Då utvidgades Litteraturnod Vimmerbys satsning på feriepraktik med litterärt skrivande till att bli projektet Läs & skriv. Genom pandemirestriktionerna förlorades många av de sommarjobb som tidigare funnits i Vimmerby kommun, inte minst inom besöksnäringen. Nu fick många unga istället chansen att läsa böcker och skriva recensioner som sedan publicerades på bibliotekets hemsida. Parallellt pågick satsningen att låta unga få ett feriejobb som författare.

I Emmaboda kommun genomfördes 2021 en liknande praktik under namnet Skrivsommar, där även Litteraturnod Vimmerby bidrog. Genom samarbete över kommungränserna fick också ungdomar från Kalmar, Nybro och Mörbylånga möjlighet att delta.

Sommaren 2022 får unga i Kalmar län möjlighet att söka feriepraktik som författare i projekten Skrivsommar och Läs och Skriv! Foto: Ami Andersson

I år återkommer praktiken i såväl Emmaboda som Vimmerby. Denna gång blir det fullt fokus på kreativt skrivande. Också Vimmerby kommun kommer att inbjuda andra kommuner att samarbeta om praktiken för att så många unga som möjligt i länet ska få möjlighet att delta och utveckla sitt skrivande.

– Det känns fantastiskt att vi kan fortsätta att erbjuda unga i Kalmar län möjligheten att växa som skribenter och hitta sin egen röst, säger Anna Mellergård, litteraturutvecklare. Det ligger helt i linje med Litteraturnod Vimmerbys uppdrag och vi ser fram emot att få ta del av de ungas ord och tankar.

Handledare och konstnärlig ledare för praktiken blir liksom förra året Ami Andersson, tidigare regionförfattare och erfaren skrivcoach. Förra året resulterade projektet i antologin Bara för en stund, och även i år hoppas man på att arbetet ska kunna leda fram till publicering i en bok. 

Unga som är intresserade kan söka praktikplatserna via respektive kommuns hemsida.

Läs mer om Skrivsommar i Emmaboda.

Läs mer om praktiken i Vimmerby, Västervik och Hultsfred.