Tranströmerpriset till Lennart Sjögren

Ölandspoeten får 2022 års prestigefyllda pris som delas ut av Västerås stad.

Juryns motivering lyder: ”För en poesi som gjuter nytt liv i naturlyrikens stora grenverk och visar grymheten men också omsorgen i det mänskliga.” Tranströmerpriset på 200 000 kr ska belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda och delas ut av Västerås stad. Prisutdelning sker den 14 maj kl 15.00 i Västerås konserthus.

Lennart Sjögren bor och verkar fortfarande på den gård på norra Öland där han föddes 1930 och växte upp. Han är också verksam som bildkonstnär. Den 16 februari kommer han ut med en ny diktsamling, Det röda äpplet (Albert Bonniers förlag).

Genom åren har han tilldelats många utmärkelser, bland annat Sveriges Radios Lyrikpris, Frödings stora pris, De Nios pris, Karlfeldtpriset och Aspenströmpriset, och han har publicerat nära trettio böcker sedan debuten 1958.

“Lennart Sjögren är en av vår tids största svenska poeter”, säger Anna Mellergård, verksamhetsledare för Litteraturnod Vimmerby. “Hans lyrik präglas av platsen där han verkar, och den är tydligt förankrad i den särpräglade öländska miljön. Tranströmerpriset befäster hans särställning i samtida svensk lyrik. Det är en stor förmån att få vara verksam inom det litterära fältet i Kalmar län där en sådan unik röst har sin utgångspunkt.”

Lennart Sjögren får årets Tranströmerpris. Foto: Mattias Johansson (Albert Bonniers förlag)

Litteraturnod Vimmerby planerar ett litteratursymposium i Lennart Sjögrens lada i sommar, där bland andra Monica Tranströmer, änka efter Tomas Tranströmer, och författaren och kritikern Magnus Halldin, som även var redaktör för Tranströmers postumt utgivna bok I arbetets utkanter, kommer att medverka.