Unga från hela länet skriver bok

Projektet ”Skriv din stund på jorden!” går nu in i nästa fas.

Drygt 30 personer som skickade in omkring 40 texter. Det är resultatet när deadline har passerat för regionförfattarnas projekt för unga, ”Skriv din stund på jorden!” (med en blinkning till en av länets stora författare, Vilhelm Moberg) som startade i våras.

Liksom det arbete som mynnade ut i boken ”Körverk för 136 röster: texter från Kalmar län” var syftet att få in många olika berättelser och röster, med skillnaden att det var riktat till ungdomar mellan 15 och 19 år. Under projektets gång har regionförfattarna Anna Winberg Sääf och Ami Andersson träffat unga på bland annat skrivarworkshops på flera av regionens lokala bibliotek, samt på feriepraktik med kreativt skrivande.

Ami Andersson coachade unga skribenter under sommarens feriepraktik.

Restriktioner på grund av pandemin har satt en del käppar hjulet, men alla träffar har ändå kunnat genomföras.

– Intresset var stort, många verkade nöjda och inspirerade efteråt, säger Anna Winberg Sääf.

När deadline passerade den 15 augusti hade över 30 personer skickat in sina bidrag, totalt omkring 40 texter.

– Vi har fått en bra spridning över länet, säger Ami Andersson. Omkring en fjärdedel av de som har skickat in är killar, resten tjejer, och åldrarna spänner mellan 15 och 19 år.

Alla som har skickat in något kommer att få vara med när texterna ska publiceras, säger regionförfattarna. Däremot kan de som har skickat in fler än en text kanske inte få med allt. Nu vidtar nästa fas i arbetet, och det är att bearbeta och redigera texterna, ett jobb som regionförfattarna gör tillsammans med deltagarna.

Resultatet kommer att bli någon form av tryckt bok.

–  Kanske i form av en pocket, eller en tidning, men det blir en textsamling i fysiskt format som förhoppningsvis speglar texterna väl och med en formgivning som inspirerar till läsning, säger Anna Winberg Sääf. Vi hoppas kunna bjuda in till en bokrelease i november.