Ungas recensioner klara

Nu finns praktikanternas recensioner på bibliotekets hemsida. Botanisera, läs och låna!

Under tre veckor i slutet av sommarlovet fick 19 ungdomar chansen att praktisera som recensenter och författare. Utifrån en lista med böcker för barn i olika åldrar valde deltagarna i recensionsgruppen tre titlar var som de läste och sedan skrev om.

Under praktiken kom även externa föreläsare och gav tips, råd och redskap för arbetet. Författaren och recensenten Magnus Utvik talade om att svara på frågor om vad som händer i boken och att ge ett omdöme. Åsa Österlöf från Västerviks bibliotek berättade om hur hon arbetar som recensent för Bibliotekstjänst och vad som alltid måste vara med i deras recensioner. Edith Söderström från Örnen & Kråkan gav ytterligare verktyg och höll i workshops om hur en recensent kan forma sin text i olika stilar, men framhöll att det viktigaste är det personliga sättet att förhålla sig till ett verk.

Praktikanterna fick också ge varandra respons och bearbeta sina texter utifrån kommentarer från både kollegor och handledare. Texterna finns nu att läsa på Vimmerby biblioteks hemsida.

Edith Söderström från Örnen & Kråkan berättade om olika stilar som en recensent kan välja.

Praktiken genomfördes av Litteraturnod Vimmerby i samarbete med Vimmerby kommun och allaktivitetshuset Fabriken, samt med stöd av Kulturrådet.