Feriepraktiken Läs och skriv har börjat

Nu får 20 ungdomar i Vimmerby sommarjobb med att läsa och skriva. Magnus Utvik var gästföreläsare första veckan.

Förra året ställdes många ungdomars sommarjobb in på grund av pandemin. Då skapades i all hast feriepraktiken Läs och skriv, där nära 50 ungdomar i Vimmerby fick jobba med att läsa och recensera böcker. Satsningen blev en stor succé som lyftes upp i riksmedia. Den har också inspirerat andra kommuner och regioner att göra liknande insatser.

I år genomförs praktiken igen, men med delvis andra förutsättningar. Tack vare stöd från Statens kulturråd har gästföreläsare bjudits in, som ger praktikanterna verktyg i arbetet med att recensera böcker. Först ut var Magnus Utvik, känd bl a från SVT där han var recensent i 18 år, som mötte deltagarna i en workshop under den första veckan.

Nästa vecka kommer Åsa Österlöf, recensent i Västerviks-Tidningen samt BTJ, att medverka och den sista veckan kommer skribenten och recensenten Edith Söderström från Örnen och Kråkan att hålla i en tvådagars workshop.

Magnus Utvik, författare och recensent, höll i en workshop under första veckan av feriepraktiken Läs och skriv.

I år kunde praktikanterna välja mellan två olika inriktningar, en som handlar om att läsa böcker och skriva recensioner och en med fokus på eget kreativt skrivande. Den senare delen leds av regionförfattaren Ami Andersson, som också har haft en liknande feriepraktik i Emmaboda tidigare under sommaren. Några av texterna kommer att publiceras i antologin som produceras inom projektet Skriv din stund på jorden!

Praktiken i Vimmerby pågår veckorna 31-33.