Pippi of Today – säsongens utställning på Näs

Pippi Långstrump har fyllt 75 år. Kampanjen Pippi of Today uppmärksammar jubileet.

Kampanjen startades 2020 av Astrid Lindgren AB och Rädda barnen för att lyfta kärnvärden som hör samman med Pippi Långstrump, såsom styrka, mod och generositet. Det är värderingar som också stämmer in på de flickor som idag tvingas på flykt från sina hem på grund av krig, kris och katastrofer.

I samband med kampanjen pågår också en utställning om Dagens Pippi på Astrid Lindgrens Näs där besökarna kan ta del av filmklipp med flickor på flykt från olika delar av världen som berättar om sin vardag och vad de tycker om att göra. Besökarna kan också göra Pippi-flätor av tygband.

Läs mer om utställningen.

Utställningen ”Dagens Pippi” går att se på Astrid Lindgrens Näs under säsongen 2021 (bilden från Astrid Lindgrens Värld).