Unga jobbar med att läsa och skriva

Sommar, sol och sommarjobb! Litteraturnod Vimmerby är med och arrangerar feriepraktik för unga.

Efter fjolårets succé med satsningen på att läsa böcker och skriva recensioner genomförs satsningen i år i Emmaboda under namnet Skrivsommar och i Vimmerby i projektet Läs och skriv. Den här gången innehåller konceptet två grenar – en som bygger vidare på att praktikanterna precis som förra året läser böcker och skriver recensioner, och en som handlar om att utveckla ett eget kreativt skrivande.

De praktikanter i Vimmerby som arbetar med att läsa böcker kommer i år att få träffa professionella recensenter som ger utbildning och tips om hur arbetet kan gå till. Praktiken äger rum i augusti och den första externa gästen är författaren och recensenten Magnus Utvik. Veckan därpå får praktikanterna träffa Åsa Österlöf som är recensent i såväl dagstidning som för Bibliotekstjänst. Den sista veckan kommer Edith Söderström från Örnen & Kråkan och leder workshop i två dagar. Recensionerna kommer att publiceras på Vimmerby biblioteks hemsida.

De som arbetar med kreativt skrivande kommer att ledas i arbetet av regionförfattaren Ami Andersson, och även få möta initiativtagaren till projektet Skrivsommar kulturchef Jan Dzedins (i Emmaboda) och Byteaterns Helena Rouditou Andersson (i Vimmerby) som ger tips på hur en text kan gestaltas muntligt. Texterna som skapas under dessa veckor kan också komma att publiceras i den antologi som regionförfattarna Ami Andersson och Anna Winberg Sääf tar fram i projektet ”Skriv din stund på jorden!”.